This Day in History: 1978-09-01

Op Wereldvrededag wordt op scholen in de DDR de militaire dienstplicht voor de klassen 9 en 10 ingevoerd.