This Day in History: 1972-12-25

De Sovjet-Unie heeft een wet aangenomen die burgers verbiedt om ‘lasterlijke informatie’ over de USSR aan buitenlanders te verspreiden.