This Day in History: 1972-11-09

De geallieerden verzekeren beide Duitse staten van hun steun bij het aanvragen van het VN-lidmaatschap, op voorwaarde dat hun rechten en verantwoordelijkheden niet worden aangetast.