This Day in History: 1972-11-08

Egon Bahr en Michael Kohl parafeerden in Bonn het verdrag over de grondslagen van de betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de DDR.