This Day in History: 1972-07-23

Het Tsjecho-Slowaakse communistische partijorgaan ‘Rudé právo’ maakt duidelijk dat de verhouding van de regering tot de religie en de kerk afhangt van haar houding ten opzichte van het socialisme.