This Day in History: 1972-06-12

De CSSR verwelkomt de ondertekening van de Oosterse Verdragen en roept op tot het starten van onderhandelingen om de betrekkingen met de Bondsrepubliek te normaliseren.