This Day in History: 1972-06-06

In een interview interpreteert Erich Honecker het Viermachtsakkoord alleen als betrekking hebbend op West-Berlijn en als erkenning van de soevereiniteit van de DDR door de Westerse mogendheden.