This Day in History: 1972-06-03

De Verdragen van Moskou en Warschau, de zogenaamde Oosterse Verdragen, treden in werking, evenals het Viermachtsakkoord (‘Overeenkomst van Berlijn’) evenals de Transitovereenkomst.