This Day in History: 1972-04-21

NAVO-secretaris-generaal Luns is voorstander van ratificatie van de oosterse verdragen aan het einde van zijn driedaagse bezoek aan de Bondsrepubliek.