This Day in History: 1972-04-13

De parlementaire fractie CDU / CSU verwerpt opnieuw de ratificatie van de oosterse verdragen vanwege hun ‘ambiguïteit’ en ‘onevenwichtige prestaties en overwegingen.’