This Day in History: 1972-03-25

De Kopenhaagse krant ‘Berlineke Tidende’ schrijft een bericht over een incident in het Kattegat waarbij een DDR-marine-eenheid op een Deense speedboot is gevaren.