This Day in History: 1972-03-20

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) weigert commentaar te geven op de ratificatie van de Oosterse Verdragen, maar pleit voor het ‘pad van verzoening met de oosterburen.’