This Day in History: 1969-11-26

Reiniging van de Tsjechische Nationale Raad, die sinds de formele federalisering van Tsjecho-Slowakije op 1 januari 1969 bestond: de voorzitter en 53 plaatsvervangers moeten hun mandaat neerleggen, negen plaatsvervangers zijn volledig uitgesloten.