This Day in History: 1969-01-16

Zelfverbranding van de 20-jarige student Jan Palach op het Wenceslasplein in Praag als protest tegen de invasie van troepen van het Warschaupact en de onderdrukking van de ‘Praagse Lente’ in Tsjechoslowakije.