This Day in History: 1968-12-15

Op een bijeenkomst in Warschau verklaart de Poolse Schrijversbond zich bereid alles te doen in overeenstemming met de partijlijnen om ‘politieke conflicten in de literaire gemeenschap tegen te gaan’.