This Day in History: 1968-12-14

SED bekritiseert nieuwe partijstatuten van de Chinese Communistische Partij. De anti-Sovjet-koers van Mao Tse-tung was vastgelegd, de slogan van alle communisten in de wereld ‘proletariërs aller landen, verenigt u’ wordt geschrapt.