This Day in History: 1968-12-01

SED-campagne in het tijdschrift ‘Volksarmee’: ‘Wij haten uit de grond van ons hart’ en ‘Onze haat is gericht […] tegen de onmenselijkheid van het imperialisme’.