This Day in History: 1968-11-23

‘Neues Deutschland’ schrijft over de nieuwe DDR-militaire doctrine ten opzichte van West-Duitsland dat het in het geval van een oorlog geen ‘broederoorlog’ zal zijn, omdat de NAVO-soldaat geen ‘broer’ is.