This Day in History: 1968-11-07

Op de 51ste herdenkingsdag van de Oktoberrevolutie vinden in Tsjecho-Slowakije massale anti-Sovjet protesten en demonstraties plaats. In Praag worden 176 mensen gearresteerd.