This Day in History: 1968-08-24

De Tsjechoslowaakse minister van Buitenlandse Zaken Hájek merkt in de VN-Veiligheidsraad op dat de CSSR geen militaire steun van Moskou heeft gevraagd en dat hij de bezetting als een daad van geweld beschouwt.