This Day in History: 1968-07-31

Tijdens een bijeenkomst in Bonn acht het federale kabinet een militaire interventie in de CSSR onwaarschijnlijk.