This Day in History: 1968-07-22

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rusk geeft commentaar op de Sovjet-ambassadeur in de VS Dobrynin: De gebeurtenissen in de CSSR waren ‘een zaak van de Tsjechen en de andere staten van het Warschaupact’.