This Day in History: 1968-07-09

Het officiële orgaan van de Sovjet-Unie van schrijvers ‘Literaturnaja Gazeta’ beschrijft het ‘Manifest van 2.000 woorden’ als een provocerend, anticommunistisch werk.