This Day in History: 1968-07-02

Het Politburo van de SED geeft de pers de opdracht niets te publiceren ‘over de lopende personeelsoefening in de CSSR’, aangezien de manoeuvres ‘sluipend’ worden verlengd.