This Day in History: 1968-07-01

De nucleaire mogendheden, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië, hebben het non-proliferatieverdrag ondertekend.