This Day in History: 1968-03-18

DDR-journalisten mogen de Tsjechoslowaakse ambassade en het Huis van de Tsjechoslowaakse cultuur in Oost-Berlijn niet bezoeken en verslag doen van de CSSR. Privé- en zakenreizen naar de CSSR zijn verboden.