This Day in History: 1965-06-24

Handreiking ‘Zum Friedensdienst der Kirche’ voltooid als pastorale hulp voor de DDR-gewetensbezwaren tegen militaire dienst worden erkend als een vorm van christelijke vredesdiensten.