This Day in History: 1964-10-14

Nikita Chroesjtsjov verliest zijn functie als Sovjet premier en als partijleider. Leonid Brezjnev neemt zijn plaats in.