This Day in History: 1963-08-05

Verdrag inzake een verbod op kernproeven in Moskou: De VS, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië ondertekenen een verdrag dat bovengrondse kernproeven verbiedt. De overeenkomst markeert het begin van een systeem van nucleaire ontwapening.