This Day in History: 1963-06-20

De Verenigde Staten en de USSR komen overeen een directe telefoon- en telexverbinding tussen Washington en Moskou tot stand te brengen.