This Day in History: 1963-04-11

Publicatie van de encycliek ‘Pacem in terris’ door paus Johannes XXIII, over samenwerking tussen verschillende overheidsvormen.