This Day in History: 1961-12-28

De Sovjet-Unie en de DDR komen overeen om samen te werken aan het vreedzame gebruik van atoomenergie.