This Day in History: 1961-12-11

Conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Westerse mogendheden en de Bondsrepubliek in Parijs over de procedure in de kwestie Berlijn en Duitsland.