This Day in History: 1961-10-28

De supermachten trekken hun tanks terug van Checkpoint Charlie. De Amerikaanse generaal Clay triomfeert: de Sovjet-tanks hadden duidelijk de soevereiniteit van de DDR in Oost-Berlijn ontkend.