This Day in History: 1961-08-28

De Muur wordt op verschillende plaatsen langs de barrières opgetrokken om te voorkomen dat West- en Oost-Berlijners contact maken.