This Day in History: 1961-08-23

De staatsvereniging van het EPD ontbindt de districtsverenigingen in Oost-Berlijn, nadat hun kantoren eerder waren bezet door arbeidersbewegingen.