This Day in History: 1961-07-25

Kennedy formuleert de ‘Three Essentials’ voor West-Berlijn: aanwezigheid van West-geallieerde troepen, onbelemmerde toegang tot de stad en politieke zelfbeschikking voor West-Berlijners.