This Day in History: 1961-07-17

De westerse mogendheden verwerpen het Sovjet-memorandum van 4 juni, volgens hetwelk Berlijn op het grondgebied van de DDR ligt.