This Day in History: 1961-07-12

Tijdens een speciale zitting van de West-Berlijnse Senaat zijn Brandt en Adenauer het eens over de basis van de Duitse-Berlijnse politiek.