This Day in History: 1961-04-28

De wet inzake buitenlandse handel heeft sinds 1945 een einde gemaakt aan de staatscontrole op deviezen. Voor de Bondsrepubliek begint de vrije handel met het buitenland.