This Day in History: 1960-09-08

Decreet van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de DDR inzake de verplichting om een vergunning te verkrijgen voor de binnenkomst van Duitse burgers in Oost-Berlijn. De federale regering beschouwt dit bevel als een schending van de Vier-Mogendheidsstatus.