This Day in History: 1958-01-14

Resolutie van het Politbureau ‘Over de rol van de partij in de NVA’ – het Politbureau heeft meer invloed op militaire beslissingen dan het Ministerie van Defensie.