This Day in History: 1957-12-17

SED Politburo besluit de activiteiten van studentenpastors en studentengemeenschappen op de universiteiten stop te zetten.