This Day in History: 1957-03-12

Een overeenkomst tussen de DDR en de Sovjetunie stelt de stationering van Sovjettroepen in de DDR vast.