This Day in History: 1956-12-30

Gezien de economische problemen na de volksopstand, verleent de Sovjet-Unie Hongarije een lening van 50 miljoen dollar voor aankopen in Westerse landen.