This Day in History: 1956-11-30

Op een evenement georganiseerd door de FDJ aan de Karl Marx Universiteit in Leipzig worden de ‘Petofi Cirkel’ en ‘secties van Hongaarse intellectuelen’ scherp veroordeeld voor het ‘verspreiden van een ideologie die vijandig staat tegenover het socialisme’.