This Day in History: 1956-11-06

Suez-crisis: De Sovjetregering eist een staakt-het-vuren en geeft Parijs en Londen een ultimatum. Het schieten op het Suezkanaal is gestopt.