This Day in History: 1956-08-23

Na de internationale conferentie om de Suez-crisis in Londen op te lossen, die eindigt zonder resultaat, vertrekken delen van de Franse mediterrane vloot naar Egypte.