This Day in History: 1956-07-13

De secretaris van het ZK van de SED, Albert Norden, verzekert in Oost-Berlijn dat republikeinse vluchtelingen die naar de DDR terugkeren, niet bang hoeven te zijn voor straf.