This Day in History: 1956-07-09

Chroesjtsjov vertelt het CPSU-presidium dat de opstand in Poznan het resultaat is van ‘subversieve imperialistische activiteiten’.